அழகாகவே இருக்க விரும்புகிறீகளா?

அழகாகவே இருக்க விரும்புகிறீகளா?

தேங்காய் எண்ணெயில் மஞ்சள்தூளை போட்டுக் குழைத்து உடம்பிற்கு தடவி, பயத்தமாவை தேய்த்துக் குளித்தாள் தோல் பளபளப்பாகவும், மிருதுவாக...
read more