ஆதிசங்கரரின் வாழ்க்கை சரித்திரம்

ஆதிசங்கரரின் வாழ்க்கை சரித்திரம்

1.எட்டாம் நூற்றாண்டில் மிகவும் நலிவுற்றிருந்த சனாதன தர்மத்தின் மறுமலர்ச்சிக்காக விஷ்ணு மற்றும் ப்ரஹ்மாவை முன்னிலையாக வைத்துக் ...
read more