ஆலப்புழை: இந்தியாவின் வெனீஸ்

ஆலப்புழை: இந்தியாவின் வெனீஸ்

ஆலப்புழை நதிகளும், உப்பங்கழிகளும், கால்வாய்களும் நிறைந்த ஊர். கடற்கரையும் உண்டு. அதனால்தான் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த க...
read more