குலு – மனாலி: இதமான குளிர்

குலு – மனாலி: இதமான குளிர்

ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் இருக்கிறது குலு மற்றும் மனாலி. குலுவை கடவுளின் பள்ளத்தாக்கு என்கிறார்கள். அதுபோக கம்பீரமான இமயமலை, ஒரு க...
read more