வறுமைக்கோடு என்பது இதுதான்

வறுமைக்கோடு என்பது இதுதான்

read more
காதலுக்கும் இனக்கவர்ச்சிக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுதான்

காதலுக்கும் இனக்கவர்ச்சிக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுதான்

read more
பீரங்கிக்கு ‘டாங்க்’ என்ற பெயர் வர இதுதான் காரணம்

பீரங்கிக்கு ‘டாங்க்’ என்ற பெயர் வர இதுதான் காரணம்

read more
‘ஆயிரம் ஆனாலும் மாயூரம் மாறாது’ : மயிலாடுதுறை தனிமாவட்டமாக வேண்டியதன் அவசியம் இதுதான்!

‘ஆயிரம் ஆனாலும் மாயூரம் மாறாது’ : மயிலாடுதுறை தனிமாவட்டமாக வேண்டியதன் அவசியம் இதுதான்!

மயூரம் என்ற வடமொழி சொல் மயிலைக் குறிப்பது. மயில் உருவில் சிவபெருமானை அம்பிகை பூஜை செய்த தலம் ஆதல...
read more
இதுதான் ‘பஞ்ச தந்திரம்’.!

இதுதான் ‘பஞ்ச தந்திரம்’.!

read more
மணமுறிவுக்கு இதுதான் காரணமா?

மணமுறிவுக்கு இதுதான் காரணமா?

பணம், காதல் இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றை மையமாக வைத்து நடக்கும் திருமணங்கள் முறிவில் போய் நிற்கின்றன. அ...
read more