பெண்கள் விரைவாக வயதுக்கு வர இதுவும் காரணம்

பெண்கள் விரைவாக வயதுக்கு வர இதுவும் காரணம்

இன்றைய பெண்கள் விரைவாக பருவத்துக்கு வந்துவிடுகிறார்கள். இதற்கு பலவித காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இர...
read more
மன உளைச்சலுக்கு இதுவும்  ஒரு காரணம்

மன உளைச்சலுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம்

ஊர் என்ன சொல்லும்… உறவினர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள்.. அக்கம்பக்கம் என்ன சொல்லும்… என்று மற்றவர்...
read more
இதுவும் இனப்படுகொலைதான்..!

இதுவும் இனப்படுகொலைதான்..!

read more