ஆலப்புழை: இந்தியாவின் வெனீஸ்

ஆலப்புழை: இந்தியாவின் வெனீஸ்

ஆலப்புழை நதிகளும், உப்பங்கழிகளும், கால்வாய்களும் நிறைந்த ஊர். கடற்கரையும் உண்டு. அதனால்தான் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த க...
read more
இஸ்ரோவின் சாதனை இந்தியாவின் பெருமை

இஸ்ரோவின் சாதனை இந்தியாவின் பெருமை

 விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்த நாடு களுக்கு இணையாக சாதித்து வந்துள்ள இந்திய விண்வெளித்து...
read more
நிலவிலும் இந்தியாவின் அஹிம்சை..!

நிலவிலும் இந்தியாவின் அஹிம்சை..!

இந்தியா எப்போதுமே வன்முறையை நாடாத அமைதி நாடு. உலகில் பல நாடுகள் புரட்சிகளை, போராட்டங்களை நடத்தி ...
read more
இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை!

இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை!

read more