கடல்நீரைக் குடித்து மனிதன் உயிர் வாழ முடியுமா?

கடல்நீரைக் குடித்து மனிதன் உயிர் வாழ முடியுமா?

read more
உயிர் எங்கே..? பிரமிக்க வைக்கும் கண்டுபிடிப்பு

உயிர் எங்கே..? பிரமிக்க வைக்கும் கண்டுபிடிப்பு

நம் காதல் காவியங்களில் எல்லாம் காதலன் காதலியிடம் நீதான் என் உயிர் என்பான். மாயஜால கதைகளில் ஏழு க...
read more