பொருள்விளங்கா உருண்டை செய்முறை

பொருள்விளங்கா உருண்டை செய்முறை

தேவையான பொருள்கள்: பச்சரிசி – 1/2 கப் புழுங்கல் அரிசி – 1/2 கப் பாசிப் பருப்பு – 1/4 கப் பச்சைப் பயறு – 1/4 கப் (தோலுடன்) கடலைப் பருப்பு – 1/2 கப்...
read more
நெல் பொரி உருண்டை [திருக்கார்த்திகை] செய்முறை

நெல் பொரி உருண்டை [திருக்கார்த்திகை] செய்முறை

read more
வெள்ளை எள் உருண்டை செய்முறை

வெள்ளை எள் உருண்டை செய்முறை

தேவையான பொருள்கள்: வெள்ளை எள் – 2 கப் சர்க்கரை – 1 கப் ஏலக்காய் பச்சைக் கற்பூரம் (விரும்பினால்) நெய்...
read more
பொரி கடலை உருண்டை செய்முறை

பொரி கடலை உருண்டை செய்முறை

read more
எள் உருண்டை செய்முறை

எள் உருண்டை செய்முறை

read more