உலகில் மிக நீண்ட ஆயுள் கொண்ட மக்கள் இவர்கள்தான்

உலகில் மிக நீண்ட ஆயுள் கொண்ட மக்கள் இவர்கள்தான்

உலகத்தில் அதிக வாழ்நாள் கொண்ட மக்கள் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களைவிட அதிக ஆயுள் கொண்டவர்கள் இந்த மக்கள...
read more
உலகில் மிகப் பெரிய பேருந்து நிலையம்

உலகில் மிகப் பெரிய பேருந்து நிலையம்

read more
உலகில் உள்ள சில விலங்குகளின்  ஆயுள்

உலகில் உள்ள சில விலங்குகளின் ஆயுள்

எது ஆகும் யாராலே ஆகும் என்றெல்லாம் நாம் பயந்து கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை ! நம்மாலே ஆகும் என்ற நம்...
read more
இன்றைய போட்டி உலகில் நாம் முன்னேறம் அடைய

இன்றைய போட்டி உலகில் நாம் முன்னேறம் அடைய

read more
உலகில் மிக மோசமான இந்திய டிரைவர்கள்

உலகில் மிக மோசமான இந்திய டிரைவர்கள்

read more
அனார்ச்சா : பெண்மையை சிதைத்து போட்ட ஆராய்ச்சி..!

அனார்ச்சா : பெண்மையை சிதைத்து போட்ட ஆராய்ச்சி..!

மருத்துவ உலகில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த கண்டுபிடிப்பாளர...
read more