பிளாட்டோ எனும் தத்துவ ஞானி

பிளாட்டோ எனும் தத்துவ ஞானி

read more
‘ஃபிளாஷ் பேக்’ எனும் சினிமா புரட்சி !

‘ஃபிளாஷ் பேக்’ எனும் சினிமா புரட்சி !

read more
‘பிரமோன்ஸ்’ எனும் தகவல் தொடர்பு

‘பிரமோன்ஸ்’ எனும் தகவல் தொடர்பு

விலங்குகள், பூச்சிகள், சிற்றுயிர்கள் போன்றவைகள் தங்களுக்குள் எந்தவொரு ஓசையும் இன்றி அமைதியாக ப...
read more
பத்மாசனி எனும் மறக்கப்பட்ட பெண் போராளி!

பத்மாசனி எனும் மறக்கப்பட்ட பெண் போராளி!

பத்மாசனி இந்த பெயரை யாரும் கேள்விபட்டிருக்க மாட்டார்கள். இந்தப் பதிவை முழுமையாக படித்து முடித்...
read more
பாக்கர் எனும் சித்தர்

பாக்கர் எனும் சித்தர்

read more