வறுமைக்கோடு என்பது இதுதான்

வறுமைக்கோடு என்பது இதுதான்

read more
நினைவு என்பது என்ன?

நினைவு என்பது என்ன?

சில விவரங்கள் நினைவில் இருக்கின்றன. சில மறந்த போகின்றன. நினைவு என்பது என்ன? எல்லாம் நியூரான்களின...
read more
​சனி பகவானை ஏன் நேருக்கு நேர்   வணங்க கூடாது  ?

​சனி பகவானை ஏன் நேருக்கு நேர் வணங்க கூடாது ?

read more
கும்பாபிஷேகம் என்பது என்ன? : சில விளக்கங்கள்

கும்பாபிஷேகம் என்பது என்ன? : சில விளக்கங்கள்

read more