கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்பது திதியில் பாதியாகும். அதாவது 6-டிகிரி கொண்டது ஒரு கரணம் ஆகும். கரணங்கள் மொத்தம் 11 ஆகும். அவையாவன: 1. பவ, 2. பாலவ, 3. கெலவ, 4. தைதூல...
read more
கர்ம யோகம் என்றால் என்ன ?

கர்ம யோகம் என்றால் என்ன ?

read more
‘செக்ஸ்’ (Sex) என்றால் என்ன?

‘செக்ஸ்’ (Sex) என்றால் என்ன?

read more
லோக்பால் என்றால் என்ன?

லோக்பால் என்றால் என்ன?

அரசு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மீது கூறப்படும் ஊழல், பாரபட்சம் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க...
read more
ஜி.எஸ்.எல்.வி. என்றால் என்ன?

ஜி.எஸ்.எல்.வி. என்றால் என்ன?

செயற்கைக்கோளை ஏவும் ராக்கெட்டில் இரண்டு ரகம். ஒன்று ஜி.எஸ்.எல்.வி. (Geosynchronous satellite launch Vehicle) மற்றொன்று பி.எஸ...
read more
ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன?

ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன?

read more
பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

read more