இந்த சைக்கிளில் ஒருவர் உலகத்தையே சுற்றியிருக்கிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா..?

இந்த சைக்கிளில் ஒருவர் உலகத்தையே சுற்றியிருக்கிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா..?

read more
ஒருவர் விடாபிடியாக இருக்க காரணம் ?

ஒருவர் விடாபிடியாக இருக்க காரணம் ?

அடுத்தவரின் இயலாமையை பார்த்து உடனடியாக சிரிப்பது நமக்கு கைவந்த கலை…என்ன வேலையாக எப்படி இருந்...
read more
எவற்றை ஒருவர்  விரும்ப வேண்டும்

எவற்றை ஒருவர் விரும்ப வேண்டும்

மன உறுதியுடனும்.. திறமையாகவும் செயல்படுவதற்கு படித்தவர்கள்..படிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லை...
read more
வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய

வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய

ஒருசிலர்…எல்லாவற்றிற்குமே கவலைபடுவதும்..சின்ன விஷயங்களையும் பெரிதுபடுத்தி..வேதனைபடுவதும்&#8230...
read more