எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

 எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

பதினாறு வயதில் முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளியீடு; அதன் பின் தேசிய அளவில் இளம் படைப்பளிகளுக்கான ‘சன்ஸ்கிருதி சம்மான் விருது’; ஏழு க...
read more
பழங்குடியாக ஒரு நாள்

பழங்குடியாக ஒரு நாள்

நாகாலாந்து – யாங் கிராமம் வழக்கமான சுற்றுலா பெரும்பாலானவர்களுக்கு போரடிக்க தொடங்கிவிட்டது. வ...
read more
தெற்கேயும் ஒரு எல்லோரா !

தெற்கேயும் ஒரு எல்லோரா !

கழுகுமலையைப் பற்றி நிறைய கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன். அப்போதெல்லாம் அங்கு போக வேண்டும் என்ற எண்ணம...
read more