வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

தனக்கு நடந்த பாராட்டுக் கூட்டத்தில் பேசி முடித்து இறங்கிய நண்பர், வருத்தத்துடன் சொன்னார்: “நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு இவ்வளவு பேரும...
read more