கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

 கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

அது சித்ரா பவுர்ணமி நாள். அன்றைய இரவில்தான் இந்திரன் சொக்கலிங்கப் பெருமானுக்கு பூஜை செய்து வருவது வழக்கம். மன்னன் அபிஷேகப் பாண்ட...
read more