‘பீர்’ தயாரிக்க கற்றுத்தரும் பல்கலைக்கழகம்

‘பீர்’ தயாரிக்க கற்றுத்தரும் பல்கலைக்கழகம்

வர்த்தக நோக்கில் தயாரிக்கப்படும் பீர்களில் தரம் இருக்காது. அதில் போதைக்கான வஸ்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். தரமான பீர் வேண்ட...
read more