பெரும்பாலான பெண்களுக்கு  குடல் உளைச்சல் நோய் உருவாக காரணம்

பெரும்பாலான பெண்களுக்கு குடல் உளைச்சல் நோய் உருவாக காரணம்

எங்கும் வேகம், எதிலும் வேகம் என பரபரக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில் காலை முதல் மாலை வரை ஒரே பதற்றம், பரபரப்பு. அறிவியலின் வளர்ச...
read more
புடலங்காய்க் குடல் துவையல்/சட்னி செய்முறை

புடலங்காய்க் குடல் துவையல்/சட்னி செய்முறை

read more