இலவச குடிநீரை விற்கும் கொள்ளைக்காரனை ஊக்குவிக்கும் மதுரை மாநகராட்சி

இலவச குடிநீரை விற்கும் கொள்ளைக்காரனை ஊக்குவிக்கும் மதுரை மாநகராட்சி

  மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வீட்டிற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாய்களில் தண்ணீர் வராத காரணத்தாலும்...
read more