மருத்துவ குணம் நிறைந்த  கமியாஸ் அல்லது பில்பிமி பழம் !

மருத்துவ குணம் நிறைந்த கமியாஸ் அல்லது பில்பிமி பழம் !

கமியாஸ் அல்லது பில்பிமி (Kamias or bilimbi) என்ற பழத்தை நாம் ஆப்பிள், ஆரஞ்ச் போன்ற பிற பழங்களை போல அதிகமாக சாப்பிட்டு இருக்கமாட்டோம். இது மிகவ...
read more
இந்த குணம் உள்ள ஆண்களை இழந்துவிடதீர்கள் பெண்களே !

இந்த குணம் உள்ள ஆண்களை இழந்துவிடதீர்கள் பெண்களே !

இக்காலத்தில் நல்ல பண்புள்ளவரை சந்திப்பதே கஷ்டம். அதிலும் நல்ல பண்புள்ள காதலன்/காதலியை பார்ப்பத...
read more
ஆண்களின் மோசமான குணம்..!

ஆண்களின் மோசமான குணம்..!

read more
இஞ்சியின்  மருத்துவ  குணம்  !

இஞ்சியின் மருத்துவ குணம் !

read more