கல்லறையில் கேட்ட கட்டபொம்மன் குரல்..!

கல்லறையில் கேட்ட கட்டபொம்மன் குரல்..!

‘பயணம்’ தொடருக்காக எப்போதும் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் நான், இந்தமுறை எனது பயணத்தை மதுரையிலேயே முடித்துக்கொன்டேன். அதற்கு க...
read more
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான குரல் வித்தியாசம்

ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான குரல் வித்தியாசம்

உயிரினங்கள் அனைத்திலும் பேசும் வல்லமை பெற்ற ஒரே உயிரினம் மனிதன் மட்டும்தான். மற்ற உயிரினங்களுக...
read more