களத்திர ஸ்தானம் என கூறப்படுவது பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ?

களத்திர ஸ்தானம் என கூறப்படுவது பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ?

களத்திர ஸ்தானம் என கூறப்படும் விதிகள் அனைத்தும் ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் பொதுவானதுதான் . 1. ஏழாம் வீடு களத்திர ஸ்தானமாகும். (Seventh...
read more
உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? தெரிந்து கொள்ள ஆசையா ?

உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ? தெரிந்து கொள்ள ஆசையா ?

உங்கள் ஜாதகத்தில் பரல்களை கொண்டு ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ! சராசரி வாழ்க்கைக்கு ஜாதகத்தி...
read more
வாழ்க்கையை சுவாரசியமாக்கி கொள்ள

வாழ்க்கையை சுவாரசியமாக்கி கொள்ள

read more
எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

read more
ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

read more