உப்பில்லாமல் சாப்பிட முடியாது நட்பில்லாமல் வாழ முடியாது….!

உப்பில்லாமல் சாப்பிட முடியாது நட்பில்லாமல் வாழ முடியாது….!

தன்னம்பிக்கை என்பது கடையில் வாங்கும் பொருளல்ல. ஆனாலும் அதைப்பெற என்ன செய்வது என்று யோசித்து பார்த்தபோது உடனே ஞாபகம் வந்தது ஓர் அ...
read more
இரத்த உற்பத்திக்குச் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

இரத்த உற்பத்திக்குச் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

உடலில் உள்ள இரத்தம் சுத்தமில்லாமல் இருந்தால் உடல் அசதி, காய்ச்சல், வயிற்றுப் பொருமல், சுவாசக் கோ...
read more
எப்படி அமர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்? சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

எப்படி அமர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்? சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்பதில், சாப்பாடு விஷயத்தில் சாஸ்திரம் சொல்றதைக் கேளுங்க! தனக்குத்தான...
read more