பூட்டிய அறைக்குள் தூங்கினால் சிறுநீரகம் காலி

பூட்டிய அறைக்குள் தூங்கினால் சிறுநீரகம் காலி

காற்றோட்டமே இல்லாமல் பூட்டிய ஏசி அறைக்குள் தூங்குவதால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. அதனால் சிறுநீரகம் எப்படி பாதிக்கப்ப...
read more