இன்னும் 6 டிகிரி வெப்பம் அதிகரித்தால் மனித இனம் பூண்டோடு அழிந்து போகும்

இன்னும் 6 டிகிரி வெப்பம் அதிகரித்தால் மனித இனம் பூண்டோடு அழிந்து போகும்

read more
காட்டுத் தீயால் சீர்கெடும் சுற்றுச்சூழல்

காட்டுத் தீயால் சீர்கெடும் சுற்றுச்சூழல்

உலகமெங்கும் உள்ள மொத்த காடுகளின் வில்லன் யார் தெரியுமா? காட்டுத்தீதான். மின்னல், எரிமலை, பாறைச்ச...
read more
சுற்றுச்சூழல் பெண்.!

சுற்றுச்சூழல் பெண்.!

read more