ஓய்வின்றி வேலை செய்ய நினைக்காதீர்கள்

ஓய்வின்றி வேலை செய்ய நினைக்காதீர்கள்

read more
நடந்த நிகழ்வினை  நினைத்து வருந்துபவர்கள்  செய்ய வேண்டியவை

நடந்த நிகழ்வினை நினைத்து வருந்துபவர்கள் செய்ய வேண்டியவை

கரடு முரடான பாதையில் செல்ல நேரிடும்போது நாம்தான் சற்று பார்த்து நிதானமாக போகவேண்டும்… அதைவிட...
read more
வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை !

வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை !

உலகிலேயே மிவும் துயரம் நிறைந்தவர்… அதிகம் தோல்வியையே தழுவுபவர் யாரென்றால் எதிலும் தயக்கம் கொ...
read more
1,500 பேரை தற்கொலை செய்ய வைத்த சாமியார்!

1,500 பேரை தற்கொலை செய்ய வைத்த சாமியார்!

read more