சோழ மண்ணில்

சோழ மண்ணில்

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வைத்தீசுவரன் கோயிலில் இருந்து ஒரே நேர் சாலை, 34 கி.மீ. அணைக் கரையை வந்தடைந்தோம். அணைக்கரையின் இரு பாலங்களையும் ...
read more