உலகில் ஆவிகள் வாழும் 10 அதிபயங்கர நகரங்கள்

உலகில் ஆவிகள் வாழும் 10 அதிபயங்கர நகரங்கள்

read more
ஒரேயொரு மாணவிக்காக ஓடும் ரயில்

ஒரேயொரு மாணவிக்காக ஓடும் ரயில்

read more
கடல் நடுவே ஒரு செயற்கை விமான நிலையம்

கடல் நடுவே ஒரு செயற்கை விமான நிலையம்

read more
பிரமாண்டமான கப்பல்களை உருவாக்கும் ஜப்பான்

பிரமாண்டமான கப்பல்களை உருவாக்கும் ஜப்பான்

கப்பல் என்பதே பிரமிப்பான விஷயம்தான். அதன் பிரமாண்டத்தைப் பார்த்து வியக்காதவர்களே இல்லை. அதிலும...
read more