ஜவ்வரிசி வடாம் செய்முறை

ஜவ்வரிசி வடாம் செய்முறை

read more
ஜவ்வரிசி அப்பளம் செய்முறை

ஜவ்வரிசி அப்பளம் செய்முறை

ஜவ்வரிசி அப்பளம் – 1 தேவையான பொருள்கள்: ஜவ்வரிசி – 250 கிராம் பச்சை மிளகாய் – 8 உப்பு பெருங்காயம் எல...
read more
ஜவ்வரிசி உப்புமா செய்முறை

ஜவ்வரிசி உப்புமா செய்முறை

read more