தன்னம்பிக்கையூட்டும் சிங்கத் தமிழச்சி!

தன்னம்பிக்கையூட்டும் சிங்கத் தமிழச்சி!

read more
defult-img

65 வயதினிலே முதலாளியாக மாறிய பூச்சி மருந்து குடித்து குடும்பத்துடன் சாகத் துணிந்த பச்சியம்மாள் !

read more
தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால்

தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால்

read more
தன்னம்பிக்கை தரும் ஆத்திச்சூடி

தன்னம்பிக்கை தரும் ஆத்திச்சூடி

யானைக்கு தும்பிக்கை, மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை. என்னால் முடியும் என்றே முயன்றால் எதையும் சாதிக்க...
read more
தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களும்…. அடிக்கடி டென்ஷனாகின்றவர்களும்…. தனக்கென்று ஒரு வேண்டாத பழக்க...
read more