காதலின் சின்னமா தாஜ்மஹால்?

காதலின் சின்னமா தாஜ்மஹால்?

காதல் என்றாலே எல்லோருக்கும் நிச்சயம் நினைவுக்கு வரும் ஒரு விசயம் தாஜ் மஹால். அதனை காதலின் சின்னமாக எல்லோரும் கருதுகிறோம். மிகவும...
read more
தாஜ்மஹால் இடிந்துவிழுமா?

தாஜ்மஹால் இடிந்துவிழுமா?

உலக அதிசயங்களால் ஒன்றான தாஜ்மஹால் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளதாக நிபுண...
read more
தாஜ்மஹால் கட்டப்பட்ட வரலாறு!

தாஜ்மஹால் கட்டப்பட்ட வரலாறு!

மும்தாஜ் மறைந்தது தட்சிணப் பிரதேசத்தில். அங்கு புதைக்கப்பட்டிருந்த அவருடைய உடல் ஆறு மாதங்கள் க...
read more
தாஜ்மஹால் சில அரிய தகவல்கள்!

தாஜ்மஹால் சில அரிய தகவல்கள்!

தாஜ்மஹாலை கட்டி முடிக்க சுமார் 22 ஆண்டுகள் ஆயின. இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு என்ன காரணம்? தாஜ்மஹல் கட்ட தே...
read more