திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

டெல்லி மேற்குப் பகுதியில் திகார் என்ற கிராமத்தில் 53 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜெயில் ஆசிய அளவில் பெரியது. இங்கே, சு...
read more