நிஜ ‘பேட்மேன்’ கதை தெரியுமா?

நிஜ ‘பேட்மேன்’ கதை தெரியுமா?

பெண்கள் கூட தங்களுக்குள் பேச கூச்சப்படும் ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து, அதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக தனது வயிற்றில் ரத்தம் சொட்டும் ...
read more
உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனின் பங்கு என்னவென்று தெரியுமா ?

உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனின் பங்கு என்னவென்று தெரியுமா ?

சுக்ரன் எனும் அசுரகுருவின் சுபாவம் மற்றும் பொதுபலன்களை பற்றியும் கிரகங்களின் வரிசைகிரமத்தில்...
read more
பசு மாடு பற்றித் தெரியுமா?

பசு மாடு பற்றித் தெரியுமா?

read more
“காங்கிரஸ்காரனுக்கு வரலாறு தெரியுமா?”

“காங்கிரஸ்காரனுக்கு வரலாறு தெரியுமா?”

read more
சிலந்திகள் பற்றி தெரியுமா?

சிலந்திகள் பற்றி தெரியுமா?

read more
நாடாளுமன்றம் பற்றி தெரியுமா?

நாடாளுமன்றம் பற்றி தெரியுமா?

read more
இந்திய தபால்துறை பற்றி தெரியுமா?

இந்திய தபால்துறை பற்றி தெரியுமா?

1. உலக தபால்தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் அக்டோபர் 10. 2. அரசு பணிகளுக்காக 1766ல் தொடங்கப்பட்ட தபால்துறை, 1847...
read more
திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

read more
‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘பிளாக் மணி’ என்ற கறுப்புப் பணம் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம், ‘ஒயிட் மணி’ என்ற வெள்ளைப் பணம் பற...
read more