சர்க்கரை நோய் நம்மை என்ன செய்யும்?

சர்க்கரை நோய் நம்மை என்ன செய்யும்?

நாம் செய்யும் எல்லா வேலைகளுக்கும் உடலிலுள்ள தசைநார்கள் இயங்குகின்றன. அப்படி ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் குளுக்கோஸ் எனும் சக்தி செல...
read more
நம்மை சோதிக்க வருபவை ?

நம்மை சோதிக்க வருபவை ?

நம்முடைய வலிகளும்…நம்முடைய வருத்தங்களும் நம்மை சோதிக்க மட்டுமே வந்தவை அல்ல..நம்மை வலுப்படத்த...
read more
நம்மை உணர்ந்து செயல்பட்டால்

நம்மை உணர்ந்து செயல்பட்டால்

read more