உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான். கந்துவட்டிக்கு பணம் வாங்கி, அதை கட்டமுடியாத நிலையில், அந்த கந்துவட்டிக் கும...
read more