நீண்ட பயணங்கள் சிக்கனமானவை

நீண்ட பயணங்கள் சிக்கனமானவை

பயணத்தைப் பற்றி மக்கள் கொண்டிருக்கும் தவறான கருத்துக்களில் ஒன்று சிறுபயணங்கள் குறைவான செலவு பிடிக்கும் என்ற நினைப்பாகும். உண்ம...
read more
நீண்ட ஆயுளோடு வாழசெய்யும் மருந்து !

நீண்ட ஆயுளோடு வாழசெய்யும் மருந்து !

read more
30 நாட்கள் நிற்காமல் ஓடும் மிக நீண்ட திரைப்படம்

30 நாட்கள் நிற்காமல் ஓடும் மிக நீண்ட திரைப்படம்

மூன்று மூன்றரை மணி நேரம் ஓடும் திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்கே நம்மவர்களுக்கு பொறுமையில்லை. இங்கு ஒர...
read more