நிலவேம்பு கசாயம் பக்கவிளைவுகளை உண்டாகுமா ?

நிலவேம்பு கசாயம் பக்கவிளைவுகளை உண்டாகுமா ?

நிலவேம்பு கசாயம் குடிப்பதால் சிலருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுவதாகவும் ஆண்மைத்தன்மையில் இழப்பு போன்ற பல்வேறு பக்கவிளைவுகளை ஏற்...
read more