பனையும் பதநீரும்

பனையும் பதநீரும்

பனை மரத்தை தமிழர்களோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார்கள். ஆனால், பனை மரம் தென்னாப்பிரிக்கா உட்பட பல நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. பனை மரத்தின்...
read more