அருள்மிகு பராய்த்துறைநாதர் திருக்கோயில் (திருப்பராய்த்துறை) தல வரலாறு

அருள்மிகு பராய்த்துறைநாதர் திருக்கோயில் (திருப்பராய்த்துறை) தல வரலாறு

முன்னொரு காலத்தில் இத்தலம் தாருகாவனம் எனப்பட்டது. இப்பகுதியில் வசித்த ரிஷிகள் அனைவரும் தாங்களே அனைத்திலும் உயர்ந்தவர் என்று ஆண...
read more