‘பீர்’ தயாரிக்க கற்றுத்தரும் பல்கலைக்கழகம்

‘பீர்’ தயாரிக்க கற்றுத்தரும் பல்கலைக்கழகம்

வர்த்தக நோக்கில் தயாரிக்கப்படும் பீர்களில் தரம் இருக்காது. அதில் போதைக்கான வஸ்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். தரமான பீர் வேண்ட...
read more
மது தயாரிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம்

மது தயாரிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம்

நம்மூரில் மதுவிலக்கு கொண்டு வரவேண்டும் என்று எல்லா கட்சிகளும் ஒற்றைக் காலில் நிற்கின்றன. இங்கு...
read more