இடது கை பழக்கம் உள்ளவரின்  தனித்தன்மை

இடது கை பழக்கம் உள்ளவரின் தனித்தன்மை

read more
தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களும்…. அடிக்கடி டென்ஷனாகின்றவர்களும்…. தனக்கென்று ஒரு வேண்டாத பழக்க...
read more