பாஸ்போர்ட் வந்த பாதை

பாஸ்போர்ட் வந்த பாதை

 இன்று ‘பாஸ்போர்ட்’ என்றால் எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. வெளிநாட்டுப் பயணமும் வெளிநாட்டு வேலையும் சுலபமான பின்பு பாஸ்போர்ட் என்...
read more
பிரணாப்பின் நெடிய அரசியல் பாதை.!

பிரணாப்பின் நெடிய அரசியல் பாதை.!

இதுவரை காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசிலும், அக்கட்சியிலும் பல முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்து வந்த பிர...
read more