சாகும் வரை ஆயிரக்கணக்கான ஆவிகள் வாழ பிரமாண்ட மாளிகையை கட்டியப் பெண்

சாகும் வரை ஆயிரக்கணக்கான ஆவிகள் வாழ பிரமாண்ட மாளிகையை கட்டியப் பெண்

மூட நம்பிக்கைகள் இந்தியாவில்தான் மிக அதிகம் என்ற எண்ணம் நம்மில் பலருக்கும் உண்டு. ஆனால், நம்மை விட வெளிநாடுகளில் விசித்திரமான நம...
read more
சுல்தான்களின் பிரமாண்ட அந்தப்புரம்

சுல்தான்களின் பிரமாண்ட அந்தப்புரம்

உலகம் அறிந்திராத அந்தப்புர ரகசியங்கள் என்ற முந்தைய வீடியோவின் தொடர்ச்சி இது. அந்த வீடியோவையும்...
read more
இருள் தரும் பிரமாண்ட உடல் ஆரோக்கியம்

இருள் தரும் பிரமாண்ட உடல் ஆரோக்கியம்

இருளைக் கண்டு அஞ்சுகிறோம். ஆனால், அந்த இருள் நம் உடலுக்கு பலவகையில் ஆரோக்கியத்தை தருகிறது என்று ...
read more