பப்பு புலுசு செய்முறை

பப்பு புலுசு செய்முறை

read more
மெந்தி புலுசு செய்முறை

மெந்தி புலுசு செய்முறை

தேவையான பொருள்கள்: புளி – சிறிய எலுமிச்சை அளவு வெங்காயம் – 2 வெல்லம் – பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு உப்...
read more
முக்கல புலுசு செய்முறை

முக்கல புலுசு செய்முறை

இந்த உணவு நம் ஊர் சாம்பாரின் ஆந்திர வெர்ஷன். மற்ற நாள்களிலும் இதை தயாரித்தாலும் முக்கியமாக நாம் ...
read more