பொருள்விளங்கா உருண்டை செய்முறை

பொருள்விளங்கா உருண்டை செய்முறை

தேவையான பொருள்கள்: பச்சரிசி – 1/2 கப் புழுங்கல் அரிசி – 1/2 கப் பாசிப் பருப்பு – 1/4 கப் பச்சைப் பயறு – 1/4 கப் (தோலுடன்) கடலைப் பருப்பு – 1/2 கப்...
read more