பொதுமக்களை போராட்டத்தில் ஈடுபட தூண்டிவிடும் மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள்  !

பொதுமக்களை போராட்டத்தில் ஈடுபட தூண்டிவிடும் மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் !

read more
இலவச குடிநீரை விற்கும் கொள்ளைக்காரனை ஊக்குவிக்கும் மதுரை மாநகராட்சி

இலவச குடிநீரை விற்கும் கொள்ளைக்காரனை ஊக்குவிக்கும் மதுரை மாநகராட்சி

  மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வீட்டிற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாய...
read more