அருள்மிகு மரகதாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில் (ஈங்கோய்மலை) தல வரலாறு

அருள்மிகு மரகதாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில் (ஈங்கோய்மலை) தல வரலாறு

பிருகு முனிவர் சிவனை வணங்கும் வழக்கம் உடையவர். ஆனால், அம்பாளைக் கண்டு கொள்ளவே மாட்டார். பக்தர்களின் வழிபாட்டில் அம்பாளுக்கும் மு...
read more