பக்தைக்காக பாலகனாக மாறிய சிவபெருமான்

பக்தைக்காக பாலகனாக மாறிய சிவபெருமான்

விக்ரம பாண்டியன் மதுரையை ஆண்டு வந்த போது விரூபாட்சகன் என்ற வேதியன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனுக்கு அழகும் குணமும் நிறைந்த சுபவ...
read more