உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான். கந்துவட்டிக்கு பணம் வாங்கி, அதை கட்டமுடியாத நிலையில், அந்த கந்துவட்டிக் கும...
read more
உலகின் மிகப்பெரிய தேவாலயம்

உலகின் மிகப்பெரிய தேவாலயம்

உலகின் மிகப்பெரிய தேவாலயம் ரோமிலுள்ள வாடிகன் நாட்டில் அமைந்துள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயமே. ...
read more